DOVOZ STAVEBNÉHO MATERIÁLU

Dovoz stavebného materiálu patrí k našim hlavným činnostiam. Poskytujeme dovoz a predaj sypkých materiálov, ako je štrk, piesok, zemina, suchý betón, kamenivo, makadan, atď. Pre tento účel vlastníme celý rad veľkokapacitných vaňových kontajnerov rôzneho typu.

Dovoz materiálu

Stavebný materiál vám dovezieme priamo na miesto doručenia. Stačí nás kontaktovať, uviesť druh materiálu, miesto a čas doručenia.

24/7 a spoľahlivosť

Materiál ván doručíme v ktorýkoľvek deň v týždni. Dbáme na dochvíľnosť a dodržiavanie termínov.

Spokojní zákazníci

Za dlhoročné obdobie sme zrealizovali množstvo dovozov k úplnej spokojnosti našich zákazníkov.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Predajne materiálu

Stavebné materiály dovážame z predajní a výrobní za zvýhodnené ceny.

Objem dodávky

Dodávku materiálu vieme zabezpečiť v objeme maximálne 4,5 tony na 1 várku. Denne vieme zabezpečiť až 10 dodávok.

Odborná konzultácia

Vďaka tomu, že máme s dodávkou bohaté niekoľkoročné skúsenosti, vyznáme sa v druhoch stavebných materiálov a vieme zadávateľovi odborne poradiť.

Výber vhodného materiálu na stavbu alebo v rámci rekonštrukcie obytných priestorov je základom kvalitnej práce. Tovar dodávame od renomovaných a overených dodávateľov za primerané ceny, ktoré sa odzrkadlia aj vo výslednej cene za dodávky. Vždy dbáme, aby bol náš zákazník po všetkých stránkach spokojný.