O spoločnosti

Magal, s.r.o.

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2012. Svoju činnosť zameriavala viac ako dve desaťročia na stavebnú činnosť, v rámci ktorej nadobudla bohaté skúsenosti v segmente. Prepravnej činnosti sa venuje od roku 2018. Gro aktivít tvorí odvoz stavebného odpadu a dovoz stavebného materiálu, ako aj búracie a vypratávacie práce.

Sme certifikovaní likvidátori odpadu.

Často kladené otázky.

Všetky subjekty, ktoré realizujú rekonštrukciu obytného domu, budovy, garážových priestorov, pivníc a produkujú stavebný odpad. Môže sa jednať o súkromné osoby, firmy alebo organizácie.

Ideálne telefonicky. Je to osvedčený spôsob, ako rýchlo a bezprostredne zabezpečiť dovoz alebo odvoz materiálu.

Cena sa vypočítava individuálne v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb, odjazdených kilometrov, druhu prepravovaného materiálu, atď. Orientačnú cenu vám poskytneme po vzájomnej konzultácii, resp. po vyplnení formulára na podstránke Kontakty.

Ďalšie aktivity

Stavebná činnosť

Od roku 2007 sa venujeme stavebnej činnosti. Zabezpečujeme rekonštrukciu domov a bytov v rámci realizácií interiérov aj samotnej výstavby. Viac informácií nájdete aj na stránke www.magal.sk

Manažment subdodávok

V rámci našej stavebnej činnosti zabezpečujeme subdodávky infraštruktúry projektu vrátane vodovodného potrubia, odpadových sietí, elektrikárskych prác, kúrenia, atď.

Odvoz – dovoz materiálu

Odvážame stavebný odpad a privážame stavebný materiál na stavbu.