SPOĽAHNITE SA NA NÁSOdvoz odpadu a dovoz materiálu

0917 999 444

PRÍDEME K VÁM VČAS!

KONTAJNER PRIVEZIEME - ODVEZIEME V DOHODNUTOM TERMÍNE.

SME VÁM K DISPOZÍCII 24/7

ODPAD ODVEZIEME ALEBO MATERIÁL PRIVEZIEME KAŽDÝ DEŇ V TÝŽDNI.

NEMUSÍTE ČAKAŤ!

NA VÁŠ DOPYT BUDEME REAGOVAŤ TAKMER OKAMŽITE. TELEFONICKY ALEBO MAILOM.

POMÔŽEME VÁM S VYPRATÁVANÍM

STE NA TO SAMI ALEBO JE VÁS MÁLO? POMÔŽEME.

ČO ZABEZPEČUJEME

kontajnery, kontajnery na odpad, odvoz odpadu
 • Rýchlo a časovo flexibilne vám dovezieme stavebný materiál alebo odvezieme stavebný odpad. Máme radi dochvíľnosť a dodržiavame dohodnuté termíny. Kontajnery vám vieme prenajať na ľubovoľný čas. V prípade potreby vám pomôžeme s búracími prácami alebo vypraceme garážové či pivničné priestory.
 • V závislosti od množstva odpadu vám zabezpečíme primerane veľký kontajner. Pri menších objemoch vám poskytneme primerané prepravné vozidlo. 

S TÝMTO VÁM POMÔŽEME

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU

 • Kontajnery od 3,5 m3 do 7,0 m3
 • Dovoz kontajneru na miesto
 • Dovoz - Bratislava a okolie do 30 km
 • Odvoz - Bratislava a okolie do 30 km
 • Odvoz rozličných druhov odpadu
 • Prenájom kontajnera na 3 dni - zdarma
 • Odvoz odpadu do 4,5 tony na 1 várku
 • Sme certifikovaný likvidátor odpadu

DOVOZ STAVEBNÉHO MATERIÁLU

 • Kapacita dovozu na 1 várku - max. 4,5 tony
 • Štrkopiesky, piesky, makadan, hlina, tehly, kamenivo
 • Dovážame stavebný materiál už 30 rokov
 • Dlhoročné skúsenosti so stavebníctvom a výstavbou

BÚRACIE A VYPRATÁVACIE PRÁCE

 • Zabezpečíme zariadenia na búranie a vypratávanie
 • Zabezpečíme pracovníkov na vypratávanie
 • Vypraceme vašu garáž alebo pivnicu rýchlo

AKO TO PREBIEHA

ZAVOLÁTE NÁM ALEBO NAPÍŠETE VÁŠU POŽIADAVKU

DOHODNEME SI ČAS A MIESTO DOVOZU ALEBO ODVOZU MATERIÁLU

ZABEZPEČÍME VÁM SLUŽBU

PREBEHNE ÚHRADA ZA VYKONANÚ SLUŽBU

KONTAJNERY

7,0 m3/

Nosnosť 4,5 tony, vaňový

 • Objemový odpad a garážové vypratávanie
 • Znečistený sypký odpad (piesok, zemina..)
 • Bio odpad (drevo, stromy, kríky, lístie..)
 • Zmiešaný stavebný odpad (tvárnice, tehly, polystyrén, sadrokartón..)

5,5 m3/

Nosnosť 4,5 tony, vaňový

 • Objemový odpad a garážové vypratávanie
 • Znečistený sypký odpad (piesok, zemina..)
 • Bio odpad (drevo, stromy, kríky, lístie..)
 • Zmiešaný stavebný odpad (tvárnice, tehly, polystyrén, sadrokartón..)
dverový kontajner, kontajner na odpad, 4,5 tony

7,0 m3/

Nosnosť 4,5 tony, dverový

 • Dovoz stavebného materiálu
 • Objemový odpad a garážové vypratávanie
 • Znečistený sypký odpad (piesok, zemina..)
 • Bio odpad (drevo, stromy, kríky, lístie..)
 • Zmiešaný stavebný odpad (tvárnice, tehly, polystyrén, sadrokartón..)
kontajner na odpad, odvoz odpadu, dovoz materialu, kontajner

3,5 m3/

Nosnosť 4,5 tony, vaňový

 • Zmiešaný stavebný odpad (tvárnice, tehly, polystyrén, sadrokartón..)
 • Znečistený sypký odpad (piesok, zemina..)
 • Dovoz sypkých hmôt (štrkopiesky, zemina, betón, makadan..)

SPOĽAHNITE SA NA NÁS!

Využite naše prepravné služby