Vaňový kontajner, 5,5 m3, nosnosť 4,5 tony

Magal, s.r.o.

Ideálny kontajner pre menšie objemy odpadu  z prerábiek bytov, vypratávanie garáží alebo pivníc. Nosnosť 4,5 tony však umožňuje prevážať aj ťažšie materiály. Kontajner je vhodný pre široký rozsah druhov odpadu.

Prepravovaná hmota
  • Objemový odpad a garážové vypratávanie
  • Znečistený sypký odpad (piesok, zemina, štrk, atď.)
  • Bio odpad (drevo, stromy, kríky, lístie, tráva, atď.)
  • Zmiešaný stavebný odpad (tvárnice, tehly, polystyrén, sadrokartón, atď.)