Vaňový kontajner, 7,0 m3, nosnosť 4,5 tony

Magal, s.r.o.

Široko používaný kontajner s objemom 7,0 m3 a nosnosťou 4,5 tony. Ideálny pre väčšie objemy nákladky rôzneho typu odpadu. Je uložiteľný aj na menšie plochy.

Prepravované hmoty
  • Objemový odpad a garážové vypratávanie
  • Znečistený sypký odpad (piesok, zemina, štrk, atď.)
  • Bio odpad (drevo, stromy, kríky, lístie, tráva, atď.)
  • Zmiešaný stavebný odpad (tvárnice, tehly, polystyrén, sadrokartón, atď.)