Dverový kontajner, 7,0 m3, nosnosť 4,5 tony

Magal, s.r.o.

Kontajner ideálny pre odvoz aj dovoz materiálu. V rámci odvozu odpadov je vhodný na pevné materiály, ktoré môžete do kontajnera pohodlne ukladať vďaka otváracím dverám. Čo sa týka dovozu, je vhodný na paletovaný materiál a pevný materiál.

Prepravovaná hmota
  • Dovoz stavebného materiálu
  • Objemový odpad a garážové vypratávanie
  • Znečistený sypký odpad (piesok, zemina, štrk, atď.)
  • Bio odpad (drevo, stromy, kríky, lístie, tráva, atď.)
  • Zmiešaný stavebný odpad (tvárnice, tehly, polystyrén, sadrokartón, atď.)