Vaňový kontajner, 3,5 m3, nosnosť 4,5 tony

Magal, s.r.o.

Kontajner vhodný na univerzálny zmiešaný odpad rôzneho druhu. V rámci dovozu je vhodný na sypké materiály ako sú štrkopiesky, zemina, betón, makadan, atď..).

Prepravovaná hmota
  • Zmiešaný stavebný odpad (tvárnice, tehly, polystyrén, sadrokartón, atď.)
  • Znečistený sypký odpad (piesok, zemina..)
  • Dovoz sypkých hmôt (štrkopiesky, zemina, beton, makadan..)