Magal s.r.o., odvoz odpadu, prenájom kontajnera, kontajner

Odvoz odpadu v Bratislave a okolí

3. októbra 2022 / BY / IN Kontajnery

Odvoz odpadu a dovoz stavebného materiálu nie je segmentom, ktorý by u nás vznikol zo dňa na deň. O tom, ako sa tomuto odvetviu darí v Bratislave a jeho okolí sme sa zhovárali s Mariánom Galom, konateľom spoločnosti Magal s.r.o.

Ako hodnotíte dopyt po týchto službách na Slovensku?

Vidím tu veľkú konkurenciu. Prakticky každý, kto má nákladné vozidlo môže zabezpečovať odvoz odpadu alebo dovoz materiálov na stavbu. A občas sa mi zdá, že to tak aj je. Rovnako si kde – kto zakúpi staré prepravné vozidlo a púšťa sa do podnikania. Veľa áut sa za týmto účelom môže pochádzať z Nemecka. Je pri tom na „pováženou“ v akom technickom stave sú a či vôbec spĺňajú emisné normy.

Čo hodnotíte ako rozhodujúce pri výbere dodávateľa u zákazníkov?

Určite cena a flexibilnosť. Niektorí potrebujú zabezpečiť odvoz odpadu takmer okamžite. Tak isto je dôležité, či môže byť kontajner privezený a odvezený aj počas víkendu. Je to pochopiteľné, pretože výstavba musí napredovať a kontajner s odpadom musí byť nahradený prázdnym, aby sa proces nezastavil. Na kontajner sú viazané hlavné stavebné činnosti, ako vypratávanie interiéru, pracovné sily,  objednávky nového materiálu, atď. Rozhoduje aj okamžitá dostupnosť. Internet je plný firiem, ktoré poskytujú odvoz stavebného odpadu, prenájom kontajnera alebo dovoz materiálu. Občas stačí nezodvihnúť v pravý čas telefón a v priebehu minúty si potenciálny zákazník nájde iného dodávateľa.

Ako ovplyvnilo zvyšovanie cien materiálov toto odvetvie?

Zasiahlo výrazne. Ale nie z dôvodu zvyšovania cien palív, ako si môže kde kto myslieť, ale zvyšovaním cien v rámci likvidácie odpadu. Teda zvýšením cien na skládkach. V okolí Bratislavy sú dve hlavné skládky. Až obe zvýšia ceny, všetci to musia akceptovať a všetci prepravcovia musia rovnako zvýšiť ceny.

V čom vidíte najväčšie problémy pri zabezpečovaní týchto služieb?

Občas sa stáva, že do prenajatého kontajnera ľudia nahádžu odpad, ktorý tam nepatrí. Prenajatý kontajner má byť určený napríklad na bio odpad, ale ocitnú sa tam obkladačky, hrdzavejúci plech alebo dokonca kompóty. Takýmto situáciám sa snažím predísť tým, že sa vopred dohodnem s nájomcami, že až majú odpad, ktorý tam nepatrí, nech ho uložia niekde na okraj kontajnera alebo navrch. Ja ho pred vážením na skládke odstránim. Je to jednoznačne lepšie riešenie, než nachádzať odpad, ktorý do kontajnera nepatrí niekde v útrobách. Skládkovanie zmiešaného odpadu je drahšie. A navyše až sa rozhodnem dať odpad na skládke prečistiť, zaberie to čas. Tým sa zvyšujú náklady o neočakávané výdavky.  

Článok o upratovaní v byte nájdete aj v článku – Čistý domov.

Prečítať si môžte tak isto článok o tom, čo vplýva na cenu pri jej stanovovaní v tomto segmente. Článok o upratovaní v byte nájdete aj v článku – Čistý domov. Článok o upratovaní v byte nájdete aj v článku – Čistý domov.  https://www.sarmantnazena.sk/2021/04/28/cisty-domov-upratovanie-cistiace-prostriedky/

Leave a Reply