kontajner, prenájom kontajnera, odvoz odpadu

Cena za prenájom kontajnera na odpad sa mení

3. októbra 2022 / BY / IN Kontajnery

Odvoz stavebného odpadu v Bratislave a jeho likvidácia prechádza viacerými zmenami. Týkajú sa hlavne zvyšujúcej sa ceny, na ktorej tvorbu vplýva viacero faktorov. Nie je to len narastajúca cena pohonných hmôt, čo za tým stojí.  

Podľa slov Mariána Gala, konateľa spoločnosti Magal s.r.o., ktorá zabezpečuje odvoz a dovoz materiálu v Bratislave, ako aj prenájom kontajnerov v Bratislave vplýva najvýraznejšie na cenotvorbu prepravných služieb v tomto segmente zvyšujúca sa cena za likvidáciu odpadu. „V Bratislave a blízkom okolí sa nachádzajú dve skládky, ktoré nemajú konkurenciu. To znamená, že môžu zvyšovať – možno aj po vzájomnej dohode – ceny na trhu. Dovozcovia odpadu nemajú inú možnosť ako tieto ceny akceptovať. Zvyšovanie cien sa pri tom deje pravidelne. Zhruba každé tri mesiace. Prenájom kontajnera v Bratislave, resp. cena za prenájom tak ide stále hore. Oni to odôvodňujú zvyšovaním nákladov. V konečnom dôsledku je pre nás podstatné, že my musíme udržiavať pre koncových zákazníkov ceny na úkor vlastného zisku, tak aby to bol ešte prijateľné.

Kontajner na odpad

Cenu za službu zvyšuje aj prístup zákazníkov.  Kontajner na odpad je pri prenájme dohodnutý na určitý odpad. Môže ním byť znečistený sypký odpad, bio odpad, objemový odpad alebo zmiešaný odpad atď. Problém nastáva vtedy, keď užívatelia do kontajnera prihadzujú iný ako dohodnutý odpad. „Napríklad do bioodpadu odhodia, sklo, tvárnice zeminu atď. Druh odpadu sa tak okamžite mení a s ním aj cena za likvidáciu, ktorá vzrastie. Cena za zmiešaný odpad je totiž vyššia. Občas to riešim tak, že dohodnem s personálom skládky aby odpad, ktorý doveziem prečistili. Samozrejme za nejaký obnos. Takýmto situáciám je lepšie predchádzať. Najlepšie tak, že zákazníkom vopred poviem aby odpad, ktorý do kontajnera nepatrí uložili na samostatné miesto, na kopu alebo ku kraju. Tento odpad potom viem ľahko oddeliť a vyhodiť na skládke.“ Uvádza Marián Gál.

V podstránke Blog sa môžte dočítať aj o prenájme kontajnerov a odvoze odpadu v Rakúsku. Článok o upratovaní v byte nájdete aj v článku – Čistý domov.  

Leave a Reply