prenajom kontajnera na odpad

Služba prenájom kontajnera na odpad je v Rakúsku iná než na Slovensku.

5. septembra 2022 / BY / IN Kontajnery / 1 Comments

Hoci je Rakúsko našou susediacou krajinou, podmienky podnikania s odpadovým materiálom sú tam o niečo iné, než u nás. Prenájom kontajnera na odpad a jeho likvidácia vychádza z odlišnej legislatívy aj miestnych podmienok. O podnikaní v tomto sektore v Rakúsku nám podal viac informácií Marián Gál, konateľ spoločnosti Magal s.r.o.

Ako dlho podnikáte s odvozom odpadu?

Od roku 2016, čiže približne šesť rokov.

Da sa zabezpečovať odvoz odpadu aj z Rakúska?

Samozrejme. Odvoz odpadu v Rakúsku sa líši len veľmi málo od toho, ktorý realizujeme tu na Slovensku. Prirodzene sektor upravuje iná legislatívna, než na Slovensku, ale technicky a logisticky ide o rovnaký systém. Odvoz odpadu Rakúsko o niečo viac limituje. Systém kontroly je prísnejší, ale zas sa nejedná o veľké rozdiely v porovnaní so Slovenskom. Naša spoločnosť zabezpečuje odvoz odpadu z prihraničných oblastí a to z menších miest a dedín, čo je pomerne špecifická oblasť.  

V čom?

Odvoz odpadu z Kitsee,  Wolfsthalu, Bergu a ďalších miest má nízky dopyt zo strany miestnych obyvateľov. A to z jednoduchého dôvodu. Sú to dedinky, kde žije veľa hospodárov, ktorí vlastnia prepravné zariadenia. Takže si odpad odvezú sami alebo im v tom pomôže bratranec, strýko, sused alebo akýkoľvek známy. Info o tom, kto vlastní kontajnery na odpad je známe v celej dedine. Obyvatelia sa tam poznajú a vedia si požičať prepravné prostriedky. Veľa krát to ani nemusí byť kontajner na odpad, ktorým sa zbytočný materiál preváža. Stačí aj menší alebo väčší vozík alebo iné zariadenie s prepravnou plochou.

Ako sa dá podnikať v tejto oblasti?

V prihraničných oblastiach žije silná slovenská komunita. Mnoho našincov tam vlastní nejakú nehnuteľnosť. Prenájom kontajnera alebo odvoz odpadu stále niekto potrebuje. Navyše miestni obyvatelia a Slováci síce spolunažívajú mierumilovne ale s pomocou Rakúšanov sa nedá rátať vždy.

Aké ďalšie špecifiká má prenájom kontajnerov v Rakúsku?

Ak si niekto objednáva prenájom kontajnera v Rakúsku, zaplatí vyššiu cenu ako na Slovensku. Neviem, čo sa pod to podpisuje najviac, ale myslím, že dôvodom je hlavne drahšia pracovná sila, vyššie odvody, tak isto poistenie, čo v dôsledku vedie k vyšším cenám za rovnaké prepravné služby. Ďalej je potrebné mať zakúpenú mýtnu jednotku a známku emisií.  

O odvoz akého odpadu je v Rakúsku najväčší záujem?

Hlavne odvoz bio odpadu – dreva. Ďalej odvoz stavebnej sute. Na druhej strane sa darí dovozu sypkých materiálov.

Ako prebieha prenájom kontajnera na odpad?

Podobný ako na Slovensku. Záujemca, ktorý prerába byt, dom alebo buduje nehnuteľnosť ma kontaktuje so svojou požiadavkou. Objedná si typ kontajnera, dohodneme sa na cene, mieste a čase dovozu. Objednať kontajner si môžu zákazníci aj na našej webovej stránke www.odvoz-dovozmaterialu.sk. Následne zákazníkovi priveziem kontajner na dohodnuté miesto. Po dohodnutom počte dní naplnený kontajner odveziem na skládku kde je odpad zlikvidovaný.

Informácie o stavebných prácach nájdete aj na stránke magal.sk.

1 comments on Služba prenájom kontajnera na odpad je v Rakúsku iná než na Slovensku.

Leave a Reply